ATEC

ATEC теста има за цел да установи състоянието на дете с аутизъм в 4 различни раздела:

  1. Реч/ Език/ Комуникативни навици (14 въпроса)
  2. Социализация (20 въпроса)
  3. Сензорни навици/ Познавателни способности (18 въпроса)
  4. Здраве/ Физическо развитие/Поведение (25 въпроса).

След попълване на анкетата, резултатите се изчисляват автоматично. В обобщените резултати се вижда какви са стойностите по раздели и общо.Колкото по-ниска е стойността, толкова по-добро е състоянието на детето.

Повече подробности Начало на теста